Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Reset

Regulamin sklepuProsimy o zapoznanie się z treścią tego Regulaminu. W przypadku braku zgody na jego postanowienia prosimy o nieskładanie nam zamówień. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, że zgadzają się Państwo na wszystkie jego postanowienia. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i jest integralną częścią każdej umowy sprzedaży zawartej z nami.KONTAKT Z NAMI

MAIL: tomasz@liiving.pl

TEL: (48) 62 59 435 47
w godz. 09:00 – 16:00 w dni robocze,

Adres: Kliny 14 d , 63-600 Kliny


§1 Postanowienia wstępne

 • Nasz sklep internetowy (dalej nazywany Sklepem) prowadzi sprzedaż mebli za pośrednictwem Internetu pod adresem https://foteleuszak.pl na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej nazywanym Regulaminem).

 • Właścicielem Sklepu jest: Tomasz Michał Burzała , z siedzibą na Klinach 14d , 63-600 Kliny NIP 6191862128

 • W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, który jest integralną częścią każdej zawartej z nami umowy.

 • W przypadku podmiotów uprawnionych do ochrony przysługującej konsumentom, stosuje się do nich przepisy właściwe dla konsumentów.

 • Naszym Klientem może być każdy podmiot prawa, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, w szczególności tylko osoby pełnoletnie.

 • Terminy oznaczone w dniach liczone są w dniach kalendarzowych, chyba że postanowiono inaczej.


§2 Zakładanie Konta w Sklepie oraz logowanie

 • Rejestracja konta w naszym Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Kupującego. Posiadanie konta nie jest warunkiem robienia zakupów w naszym Sklepie, ale ułatwia składanie wielokrotnych zamówień i śledzenie przesyłek.

 • W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail, ustawienie hasła oraz zaakceptowanie Regulaminu.

 • W celu dokonania rejestracji wymagane jest dostarczenie następujących danych:

 • Imię i nazwisko,

 • Adres e-mail,

 • Hasło,

 • Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, państwo),

 • Numer telefonu.

 • Logowanie się na Konto Kupującego następuje poprzez podanie adresu e-mail i hasła.

 • Sprzedawca nie zarejestruje Konta lub je usunie, jeśli podane dane są fałszywe, niekompletne, nieaktualne lub nie należą do tego Użytkownika albo gdy Użytkownikowi wcześniej zablokowano lub usunięto wbrew jego woli konto.

 • Użytkownik może w każdym czasie i bez podania powodu żądać usunięcia swojego konta. Konto zostaje usunięte niezwłocznie, o czym Sprzedawca powiadomi w drodze mailowej.

 • Sklep zastrzega możliwość usuwania kont, które zostały założone przy użyciu fałszywych lub niepełnych danych albo przez automatyczne programy komputerowe (tzw. „boty”).

 • Sprzedawca może zablokować lub usunąć konto Użytkownika, w przypadku:

 • Gdy Użytkownik naraził Sprzedawcę na szkodę;

 • Gdy Użytkownik swoim zachowaniem naruszył prawo powszechnie obowiązujące lub Regulamin;

 • Gdy blokada konta wynika z obowiązku prawnego.

 • Blokada konta następuje na czas uzasadniony przyczyną blokady. O blokadzie konta Sprzedawca informuje Użytkownika.§3 Oferty w Sklepie

 • Zastrzegamy możliwość dokonywania zmian w treści wystawionych w Sklepie ofert, ich anulowania lub dodawania nowych ofert, jak też dodawania, zmian oraz anulowania promocji na te oferty (chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej).

 • Państwa zamówienia są realizowane na podstawie treści oferty, która obowiązywała w chwili potwierdzenia zamówienia.

 • Zdjęcia Towarów zamieszczone w ofertach obrazują typowy, abstrakcyjny wygląd Towarów, co ma na celu umożliwienie Państwu wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o ich parametrach i wyglądzie (przeważnie zdjecia są robione na żywo).

 • W przypadku poinformowania Państwa o obniżeniu ceny naszego towaru podajemy obok nowej ceny także informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
§4 Składanie zamówień • Zamówienia w naszym Sklepie można składać w następujący sposób:

 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

 • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

 • telefonicznie

 • Zamówienie na stronie internetowej możesz złożyć poprzez założone przez siebie wcześniej konto lub poprzez tzw. opcję „Szybkie Zakupy”.

 • Opcja „Szybkie Zakupy” umożliwia złożenie zamówienia bez konieczności wcześniejszego się rejestrowania.

 • Składanie zamówień poprzez opcję „Szybkie Zakupy” wymaga podania następujących danych:

 • Adres e-mail,

 • Imię oraz nazwisko,

 • Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, państwo),

 • Numer telefonu.

 • Do momentu złożenia zamówienia możesz dowolnie modyfikować swoje zamówienie.

 • Złożenie zamówienia skutkuje zawarciem z nami umowy na warunkach zamówienia oraz Regulaminu i wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

 • Jeśli pomylisz się w treści zamówienia obiecujemy ułatwić jej zmianę. Jednakże zastrzegamy możliwość żądania wykonania umowy zgodnie z pierwotnie złożonym zamówieniem.

 • W przypadku wątpliwości co do zamiaru dokonania zakupu albo wiarygodności danych podanych przez Ciebie podejmiemy z Tobą próbę kontaktu. W przypadku braku kontaktu w ciągu trzech dni od pierwszej próby nie wyślemy towaru za pobraniem, o czym poinformujemy Cię podając inny sposób dokonania płatności.

 • Złożenie zamówienia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu następuje po kliknięciu przycisku „Zamawiam ”. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez kliknięcie przycisku „ Zamawiam”.

 • W przypadku braku w naszym magazynie zamówionego towaru niezwłocznie Cię o tym poinformujemy. Wówczas możesz:

 • anulować zamówienie i zażądać zwrotu wpłaconych środków,

 • przyjąć zaoferowany przez nas zamienny towar,

 • zgodzić się na przedłużenie terminu dostawy o czas konieczny do sprowadzenia brakującego towaru.

 • W przypadku braku kontaktu z Tobą w ciągu czternastu dni od poinformowania Cię o braku towaru, przyjmiemy, że anulowałeś transakcję i zwrócimy Ci wpłacone pieniądze.
§5 Płatności oraz koszty dostawy • Przed złożeniem zamówienia będziesz poinformowany o łącznych kosztach zamówienia.

 • Dokonujesz wiążącego wyboru płatności i sposobu dostawy towaru podczas składania zamówienia, spośród dostępnych możliwości.

 • Masz do wyboru następujące formy płatności:

 • za pobraniem – wówczas zapłata następuje przy odbiorze towaru,

 • przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Kupującego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Kupującego - zapłata powinna nastąpić w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku naruszenia tego terminu realizacja zamówienia zostaje wstrzymana, a Ty zostaniesz wezwany do dokonania płatności w dodatkowym terminie, zaś jego naruszenie będzie uprawniało nas do odstąpienia od umowy,

 • płatność za pomocą usługi mpay, obsługiwanej przez paynow.pl należącą do mBank.pl

 • Ceny towarów w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są podane w złotych.

 • Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy przesyłek określone w zależności od produktu.

 • Koszty dostawy towaru ponosi Klient w całości, chyba że podano inaczej. Na łączną cenę zamówienia składa się cena towaru oraz koszty jego dostawy.

 • W przypadku nieodebrania przesyłki za pobraniem masz obowiązek pokrycia kosztów z tego wynikłych. Wyślemy Ci ponownie towar na Twoje żądanie dopiero wówczas, gdy pokryjesz z góry całkowite koszty wysyłki transakcji.

 • Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący. W przypadku płatności dokonywanych „za pobraniem”, Sklep zwraca środki poprzez przelew bankowy. Dokonywanie zwrotu poprzez inną formę, zależy od indywidualnych ustaleń.

§6 Dostawa towaru • Wszystkie zamówienia są realizowane w ciągu określonych dni roboczych podanych przeważnie przy cenie produktu tak aby były widoczne dla Państwa. Termin ten liczony jest od momentu otrzymania wpłaty albo złożenia skutecznego zamówienia dostawy za pobraniem.

 • W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 • Zobowiązujemy się do tego, aby wysyłany towar był odpowiednio zabezpieczony oraz aby jego nadanie nastąpiło w terminie. W przypadku opóźnienia zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany. Wówczas masz prawo wyznaczyć nam dodatkowy termin nadania, taki sam co pierwotny, pod rygorem odstąpienia od umowy.

 • Z chwilą wydania towaru przewoźnikowi lub wydania towaru do transportu własnego przechodzą na klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

 • O fakcie nadania towaru będziesz powiadomiony mailowo lub sms.

 • W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
§7 Reklamacje • Zobowiązujemy się do tego, że otrzymasz od nas towar zgodny z umową.

 • Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

 • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,

 • przydatność do szczególnego celu, do którego jest Tobie potrzebny, a o którym powiadomiłeś nas najpóźniej w chwili zawarcia umowy, a my go zaakceptowaliśmy,

 • towar ponadto musi nadawać się do celów, do których zazwyczaj się go używa, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych i dobrych praktyk,

 • towar ponadto musi występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których możesz rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz nasze publiczne zapewnienie,

 • towar ponadto musi być dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia możesz rozsądnie oczekiwać,

 • towar ponadto musi być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Ci udostępniliśmy przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 • Jeżeli w ciągu dwóch lat od otrzymania towaru stwierdzisz, że otrzymany od nas towar nie jest zgodny z umową, możesz złożyć nam reklamację w formie listownej albo mailowej.

 • Reklamacje można składać mailowo pod adresem tomasz@liiving.pl

 • Reklamacja powinna zawierać:

 • Twoje dane - imię, nazwisko, adres, telefon, mail;

 • dane towaru,

 • dowód jego zakupu,

 • okoliczności powstania wady,

 • opis wady oraz jej zdjęcie/a,

 • preferowany sposób załatwienia reklamacji: naprawa wady/wymiana towaru na nowy/obniżenie ceny towaru/zwrot pieniędzy.

 • Do zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o dołączenie dowolnego dowodu zakupu towaru w naszym sklepie (np. paragon fiskalny, faktura VAT, potwierdzenie przelewu etc.).

 • W przypadku braku w treści reklamacji, uniemożliwiającego jej rozpatrzenie, wezwiemy do jego uzupełnienia.

 • W celu weryfikacji zgłoszonej wady, na naszą prośbę, należy odesłać na adres naszej firmy („Kontakt z nami”) reklamowany towar wraz z reklamacją, chyba że będzie się to wiązało z nadmiernymi trudnościami.

 • Odpowiemy na reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania, w taki sam sposób, w jaki została złożona.

 • Reklamacje rozpatrywane są na podstawie właściwych przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o Prawach konsumenta. Nasza odpowiedź zawiera uzasadnienie.

 • Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności tego towaru był w ofercie lub umowie przedłużony. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się w tym terminie, istniał w chwili jego dostarczenia, chyba że udowodnimy inaczej albo że domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

 • Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Ciebie lub na Twoje zlecenie wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez nas.

 • Jeżeli towar jest niezgodny z umową możesz żądać jego wymiany lub naprawy. Jednakże możemy dokonać wymiany, gdy żądałeś naprawy, lub możemy dokonać naprawy, gdy żądałeś wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe lub wymagałoby od nas poniesienia nadmiernych kosztów.

 • Dokonujemy naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie. Koszty naprawy lub wymiany ponosimy my.

 • Powinieneś udostępnić nam towar podlegający naprawie lub wymianie. Odbierzemy ten towar od Ciebie na nasz koszt.

 • Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, zdemontujemy ten towar oraz zamontujemy go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zlecimy wykonanie tych czynności na nasz koszt.

 • Nie jesteś zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

 • Możesz złożyć nam oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 • odmówiliśmy doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy o Prawach konsumenta

 • nie doprowadziliśmy towaru do zgodności z umową, zgodnie z postanowieniem 9c-9f,

 • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że próbowaliśmy doprowadzić towar do zgodności z umową.

 • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochronnych, polegających na wymianie lub naprawie.

 • z naszego oświadczenia lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzimy towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych dla Ciebie niedogodności.

 • Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

 • Zwrócimy Ci kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania tego oświadczenia.

 • Nie możesz odstąpić do umowy, jeśli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się jednak, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

 • W razie odstąpienia od umowy powinieneś niezwłocznie zwrócić nam towar, na nasz koszt. Wówczas zwrócimy Ci cenę za ten towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Cenę zwrócimy Ci w ten sam sposób, w jaki ty za ten towar zapłaciłeś, chyba że zgodzisz się na inny sposób jej zwrotu.

 • W przypadku nieuwzględnienia reklamacji odeślemy reklamowany towar.

 • Wobec Użytkowników, którzy nie korzystają z ochrony właściwej konsumentom odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest całkowicie wyłączona. Nie narusza to praw z gwarancji udzielonej przez producenta towaru

 • Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną powinno zawierać:

 • imię i nazwisko,

 • opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności oraz daty wystąpienia i w miarę możliwości treści komunikatu o błędzie,

 • wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Usługobiorcy.


§8 Prawo odstąpienia od umowy bez podania powodu


 • Niniejszy paragraf stosuje się wobec konsumentów oraz innych uprawnionych podmiotów, do których stosuje się przepisy o ochronie konsumentów na podstawie prawa powszechnie obowiązującego.

 • Masz prawo zrezygnowania z zakupionego u nas towaru bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu (poza kosztami odesłania nam zwracanego towaru), w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Można skorzystać z tego prawa także przed otrzymaniem towaru.

 • Możesz przetestować otrzymany towar w zakresie koniecznym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Towar można przetestować z zachowaniem prawa do odstąpienia tylko w takim zakresie, jak w sklepie stacjonarnym, np. można go wypakować, oglądnąć, usiąść na nim. Oznacza to, że nie wolno np. spać w łóżku, prać tapicerki lub ją uszkodzić, dokonywać przeróbek , zmieniać jego właściwości, pozostawić trwałych śladów używania mebla etc.

 • Towar, z którego chcesz zrezygnować, powinien znajdować się w stanie nadającym się do dalszej sprzedaży, tj. nie noszącym śladów używania, kompletnym (dotyczy to także akcesoriów, opakowań i dokumentacji) oraz nieuszkodzonym.

 • W celu odstąpienia od umowy powinieneś złożyć nam w terminie oświadczenie o odstąpieniu wraz z podaniem Twoich danych kontaktowych oraz danych towaru, z którego rezygnujesz. Dla ułatwienia można podać także swój numer konta bankowego.

 • Wzór oświadczenia o odstąpieniu zawiera załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta.

 • Oświadczenie o odstąpieniu możesz nam przekazać w dowolny sposób.

  .Do zachowania terminu wystarczy wysłanie nam oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Potwierdzimy niezwłocznie otrzymanie od oświadczenia o odstąpieniu w ten sam sposób, w jaki zostało ono złożone.

 • W przypadku odstąpienia od umowy prosimy o niezwłoczne odesłanie nam towaru wraz z opakowaniem i dokumentacją oraz dowodem zakupu, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym złożyłeś nam oświadczenie o odstąpieniu.

 • Wysyłając przesyłkę prosimy odpowiednio ją zabezpieczyć przed jej uszkodzeniem w transporcie. Jeśli towar ulegnie uszkodzeniu w transporcie nie będziemy mogli zwrócić Tobie pełnej ceny towaru.

 • Zgodnie z ustawą o Prawach konsumenta ponosisz koszty zwrotu towaru, z którego zrezygnowałeś, według cennika operatora pocztowego lub innego przewoźnika.

 • Zwrócimy Ci wpłaconą cenę towaru wraz z opłaconymi kosztami jego dostawy niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru albo dowodu jego odesłania, na wskazany rachunek bankowy. Jednakże możemy wstrzymać zwrot do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • Jeżeli jednak stwierdzimy, że zwrócony towar znajduje się stanie gorszym, niż wymaga tego ustawa o Prawach konsumenta, dokonamy potrącenia należnego nam odszkodowania z przysługującym Ci zwrotem ceny towaru wraz z kosztami jego dostawy. Na żądanie przedstawimy dowody stwierdzonych uszkodzeń towaru.

 • Prawo do odstąpienia nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta (np. mebel na zamówienie), a także w pozostałych przypadkach, o których w mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

 • Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
§9 Informacje na temat usług świadczonych drogą elektroniczną

 • Usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, jak też w celu składania nam reklamacji lub podejmowania kontaktu drogą elektroniczną z nami w pozostałych sprawach.

 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest nieodpłatna oraz jest zawierana jest na czas nieokreślony.

 • W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca powinien posiadać:

 • Przeglądarkę internetową,

 • Włączoną obsługę Java Script,

 • Aktywny adres e-mail.

 • Informujemy, że umieszczanie przez Państwa w naszym Sklepie informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

 • Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 • Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Usługobiorcy dostępu do Konta Kupującego oraz jego usunięciem.

 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

 • Usługobiorca nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Kupującego w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności w Sklepie,

 • cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

 • działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami prawnymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

 • otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

 • uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Kupującego,

 • Usługobiorca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych lub w inny sposób dostarcza treści bezprawne,

 • Usługobiorca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

 • podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 • Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa powyżej należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

 • Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Kupującego adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Kupującego. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługobiorcę może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Kupującego.

 • Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 • Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie wynosi 14 dni.


§10 Pozostałe postanowienia


 • Wszelkie informacje dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności, dostępnej na naszej stronie internetowej.

 • W kontaktach z Tobą nasza firma korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość, takich jak poczta elektroniczna, komunikatory internetowe oraz telefon. Nie stosujemy innych środków komunikacji online.

 • Umowy zawierane są z Tobą w języku polskim.

 • Opinie kupujących o naszych towarach, zamieszczone w naszym sklepie są autorstwa tylko tych klientów, którzy kupili nasze towary. Nie zamieszczamy i nie zlecamy innym zamieszczania opinii nieprawdziwych ani też nie zniekształcamy opinii naszych klientów w celu promowania naszych towarów.

 • Informujemy, że Konsumenci posiadają następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów z naszą firmą:

 • wniosek o polubowne rozstrzygnięcie sporu do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

 • wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (informacje na stronie: www.spsk.wiih.org.pl),

 • Skorzystanie z internetowej platformy ODR - systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (strona ec.europa.eu/consumers/odr),

 • pomoc mediacyjna właściwego powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Porady udzielane są także mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem 801 440 220.

 • Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem niebędącym konsumentem albo co do którego nie stosuje się przepisów o konsumentach zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 • Nie świadczymy usług posprzedażnych.

 • Zdjęcia towarów są objęte ochroną prawną. Zakazane jest ich nieodpłatne używanie w celach komercyjnych. Ich wykorzystanie w sieci Internet przez inny podmiot niż Sprzedawca w celach komercyjnych jest złożeniem Sprzedawcy nieodwołalnej oferty udzielenia niewyłącznej licencji na jednorazowe wykorzystanie jednej grafiki za zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 500 zł netto (pięćset złotych) wraz z dodatkowym prawem do wszelkich korzyści, uzyskanych z wykorzystaniem tej grafiki. Sprzedawca ma prawo przyjąć taką ofertę w ciągu 24 miesięcy od dnia powzięcia informacji o wykorzystaniu jego grafiki przed podmiot trzeci.

 • Nie ustalamy indywidualnie cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 • Zastrzegamy prawo do zawieszenia funkcjonalności Sklepu z powodów technicznych (awarie, przerwy techniczne, ulepszenia, aktualizacje), na czas niezbędnej ich obsługi. W przypadku planowanej przerwy technicznej powiadomimy o niej z odpowiednim wyprzedzeniem. Przerwy techniczne nie naruszają zawartych z nami umów.

 • Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany Regulaminu, jeśli konieczność zmiany wynika ze zmian prawa powszechnie obowiązującego, potrzeby dostosowania Regulaminu do obowiązującego prawa lub zmiany sposobów płatności i dostaw oraz w przypadku zmiany polityki firmy. Zmiana Regulaminu wywołuje skutek wyłącznie na przyszłość.

 • O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na swojej stronie internetowej oraz zarejestrowanych Użytkowników drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie terminu czternastodniowego. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

 • Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2023 r.


Produkt pomyślnie dodano do porównania produktów!